Programok

Helyi Nevelési Programunk lehetőséget nyújt az alapfokozaton túl plusz tevékenységekre. Így német nyelven való ismerkedésre kötetlen játékos formában, gyermekjátszó néptánc foglalkozásokra zenekarral, és vízhez szoktatásra a városi uszodában.
Óvodánkban fejlesztőpedagógus és logopédus, valamit gyógytornász foglalkozik a felzárkóztatásra szoruló gyerekekkel.
Nevelési programunkban kiemelt szerepet kap az egészséges életmódra nevelés, a játék, mint a gyermekek legfőbb tevékenységi formája, a külső világ tevékeny megismerése és a néphagyományőrzés, ezért fontosnak tartjuk a rendszeres színház- és múzeum látogatást, a kirándulásokat, a gyümölcsnapot, a változatos testmozgást kínáló alkalmakat.
Szép hagyománnyá vált nálunk, hogy a szülők is szívesen részt vesznek rendszeres ünnepeinken (pl.: szüreti felvonulás, farsangi mulatság, Kisze-égetés, évzáró).

Állandó programjaink:

 • Kiscsoport: Óvodai ünnepek, kirándulások, óvodánkban szervezett bábszínház, séta

Középsőcsoport: Óvodai ünnepek, kirándulások, óvodánkban szervezett bábszínház, séta, kinti bábszínház, gyermekjátszó néptánc foglalkozás
Nagycsoport: Óvodai ünnepek, kirándulások, óvodánkban és közművelődési intézményben szervezett bábszínház, színházlátogatás, mozi, múzeumlátogatás, gyermekkönyvtár, gyermekjátszó néptánc foglalkozás, vízhez szoktatás.

 

 • Óvodai ünnepeink
 • Szüreti napok (felvonulás)
 • Mikulás (Közös ünnep)
 • Karácsony (Közös ünnep)
 • Madárkarácsony-madárfarsang (Közös ünnep)
 • Farsang (Közös ünnep)
 • Kisze-égetés (Közös ünnep)
 • Húsvét (Csoport ünnep)
 • Májusfa díszítés (Közös ünnep)
 • Anyák napja (Csoport ünnep)
 • Évzáró (Közös ünnep)
 • Születésnapok (Csoport ünnep)

 

 

 

Ovi-váró program 2023

Kedves Szülők!
Örömmel üdvözöljük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük a közeljövőben óvodás lesz. Fontos esemény ez, hiszen ezzel új szakasz kezdődik a kicsi és a család életében.
Óvodánkban már hagyománya van az évről-évre megrendezésre kerülő OVI-VÁRÓ-nak. Az idén is színes programot kínálunk Önöknek, melyből reméljük, sikerül választ találniuk felmerülő kérdéseikre és gyermeküknek is segítségére lesz az óvodai beilleszkedéshez.