Perczel utcai Óvoda

A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Perczel Mór úti telephelye hat óvodai csoporttal működik.
Intézményünkben alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy gyermekeink a nap legnagyobb részét elfogadó, szeretetteljes légkörben, nyugodt, tartalmas játékkal töltsék. A tapasztalásra, természetes gyermeki kíváncsiságra épülő, saját élményű tanulás során ismerkednek a világgal, elsajátítják az együttélés szabályait, megtanulnak alkalmazkodni egymáshoz és környezetükhöz.

Óvodánkban sok éves hagyománya van az angol nyelvvel való ismerkedésnek. Kiemelt feladat a testi nevelés - mozgásfejlesztés, az egészséges életmódra nevelés, a néphagyomány-ápolás, valamint a környezettudatos magatartás alakítása. A környezeti értékek megóvása, a fenntarthatóság jegyében csatlakozott intézményünk a zöld óvoda programhoz is. Kirándulások, élményszerző séták, színház- hangverseny, könyvtár, múzeumlátogatások színesítik a gyermekek mindennapjait. Évek óta viseli intézményünk a megtisztelő múzeumbarát óvoda címet. Az alapszolgáltatásokon felül, középső csoporttól gyermekjátszó-néptánc foglalkozáson vehetnek részt gyermekeink, nagycsoporttól a vízhez szoktatás, úszásoktatás szerepel választható tevékenységként.

A szülői igényekhez igazodva, a csoportok között egyaránt megtalálhatók a tiszta, részben osztott, ill. a vegyes életkorú csoportok. Tágas, jól felszerelt csoportszobák, és korszerű játékokban gazdag udvar várja a gyermekeket.
Nevelőtestületünk innovatív, jól képzett pedagógusok közössége, többen másoddiplomával rendelkeznek. Gyógypedagógusi, gyógytestnevelői, fejlesztőpedagógusi, környezeti nevelői végzettségű kollégáink eredményesen kamatoztatják megszerzett plusztudásukat a gyermekek érdekében. Az óvodapedagógusok munkáját logopédus is segíti.
Intézményünk minősített referencia intézmény, a nevelőközösség által kidolgozott jó gyakorlatok átadásával segíti az ország bármely részéről ideérkező óvodapedagógus kollégák/közösségek munkáját.

 

Az óvoda címe: Perczel Mór u. 2.
Telefon: 74/512–251 óvodatitkár, ügyvitel
Tel./fax:  74/512-252 óvodavezető
74/316–233 –óvodapedagógusok és dajkák
E-mail: gyermeklanc.ovi@gmail.com

 

Óvodavezető: Hollendusné Bíró Anett
Logopédus: Stier Adél
Gyógypedagógus: Joó Panna Dóra

Pedagógiai asszisztens:Klopcsik Tiborné Fejszés Andrea

Gyógypedagógiai asszisztens: Cser Katalin, Bordi Renáta

Gyermekvédelmi felelős: Harkainé Szvityel Judit