Szekszárdi Gyermeklánc Alapítvány

Óvodánk új alapítványáról

 

 1. Alapítvány neve: SZEKSZÁRDI GYERMEKLÁNC ALAPÍTVÁNY

 

 1. Székhelye: 7100 Szekszárd, Perczel Mór u. 2.

 

 1. Az alapítvány célja: A Szekszárdon és környékén élő vagy óvodai ellátásban részesülő, különösen a Gyermeklánc Óvodában (beleértve az óvoda valamennyi telephelyét) óvodai nevelésben, ellátásban részesülő gyermekek hatékony, színvonalas nevelése érdekében.

  I. Az egészséges életmódra nevelés, valamint a mozgásfejlesztés támogatása
  II. A gyermekek komplex személyiségfejlesztéséhez hozzájáruló tevékenységek, programok, lehetőségek támogatása
  III. Az óvodai szakmai munka színvonalának, a dolgozók felkészültségének fejlesztése, támogatása
  IV. A zavartalan működési feltételek biztosítása

 

 1. Az alapítvány induló vagyona Alapítók által rendelkezésre bocsájtott összesen 100.000,-Ft, azaz egyszázezer forint, akként, hogy dr. Józsa Krisztina Alapító által rendelkezésre bocsájtott vagyon 50.000,-Ft, azaz ötvenezer forint, Hamarné Dr. Szepesi Veronika által rendelkezésre bocsájtott vagyon 50.000,-Ft, azaz ötvenezer forint. A teljes induló vagyont az Alapítók az OTP Bank Nyrt. Szekszárdi Fiókjánál az Alapítvány nyilvántartásába vételéig letéti számlán helyezik el.

 

 1. A Kuratórium tagjai:

A Kuratórium elnöke: Hollendusné Bíró Anett

A kuratórium további tagjai: Radváné Jegyernik Zsuzsanna
Marosiné Móró Adrienn
Szabó Gyuláné
Farkasné Enyedi Gyöngyi
Nedermann Beáta

 1. OTP. Bank Nyrt.

Számlaszám: 11746005-20136992
Egyszeri befizetéseiket, támogatásaikat alapítványunk számlájára ajánlhatják fel.
Köszönjük!