Szekszárdi Gyermeklánc Alapítvány

Adószám: 18513284 – 1 – 17

Várjuk a Szekszárdi Gyermeklánc Alapítványunk számlájára 1 %-os adófelajánlásokat.

 

Tovább...

 

Kedves Szülők!


Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket Önnek, hogy személyi jövedelemadója
1 %-ával alapítványunk bevételi forrását 2018-ban is gyarapította.
A felajánlott összeg 450.548 Ft volt.


 • A befolyt összeget mindig egy fejlesztési elképzelés megvalósítására fordítjuk. Tavaly sikerült udvari játékokat vásárolnunk és telepítenünk mindhárom óvodánkba saját bevételből, ill. alapítványi hozzájárulásból. Az ovi-táborozóink költségeihez és a búcsúzó nagycsoportosok ajándékaihoz is hozzájárul minden évben az alapítvány és még sorolhatnám…
 • Akik az idei évben adó 1 százalékukat intézményünknek ajánlják, támogatják közös, jövőbeni céljaink megvalósítását. A Szülői Szervezettel közös terveink között szerepelnek újabb mozgásfejlesztő eszközök vásárlásai, ill. az óvoda bejáratok gyermekbarát, interaktív eszközökkel való felszerelése, valamint a csoportszobák beépített szekrényeinek folyamatos felújítása, galériák építtetése. Elöregedő, elhasználódó udvari játékaink cseréjével, apránkénti pótlásával és a szabad mozgást segítő mobil eszközök vásárlásával szeretnénk gyermekeink játéklehetőségeinek tárházát gazdagítani, mozgáskultúrájukat fejleszteni.
 • A fentiekre figyelemmel, tisztelettel kérem a Kedves Szülőt, hogy rokonai, ismerősei, barátai körében is hívja fel a figyelmet arra, hogy alapítványunk köszönettel elfogadja minden felajánló személyi jövedelemadójának 1 %-át.

 • Adó 1 %-ok felajánlása 2016 óta már az „új” alapítványunk számlájára történik, melynek adatai a következők:

  Szekszárdi Gyermeklánc Alapítvány

  Adószám: 18513284-1- 17


  Egyszeri befizetéseiket, támogatásaikat is alapítványunk számlájára ajánlhatják fel:

  Szekszárdi Gyermeklánc Alapítvány

  Bankszámlaszám: 11746005-20136992


  Üdvözlettel: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető, a Sz. Gy. A. kuratóriumának elnöke

  Szekszárd, 2019. 01. 16.