Óvodáinkról

 • A Gyermeklánc Óvoda a város jelenleg két pontján, összesen tíz csoportban gondoskodik a kisgyermekek neveléséről.
 • Intézményeinkben jól felkészült, tapasztalt óvodapedagógusok és szakképzett dajkák foglalkoznak nagy szeretettel a gyermekekkel.
 • 2011 szeptemberétől minden csoportunkban kompetencia alapú óvodai nevelés folyik, melynek során a gyermekek tapasztalataikon keresztül olyan használható tudást szereznek meg, melyet különböző élethelyzetekben alkalmazni tudnak.
 • Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy gyermekeink a nap legnagyobb részét nyugodt, tartalmas játékkal töltsék, hogy kultúrált szokásokat sajátítsanak el, s hogy nyitottak legyenek a világ dolgai iránt.
 • Az alapszolgáltatásokon túl kínáljuk az idegen nyelvvel való ismerkedést (német, angol), a gyermekjátszó-néptánc foglalkozást.
 • Nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos nevelésre. Ezen belül fontosnak tartjuk a tapasztalaton alapuló ismeretszerzést, az egészséges életmód szokásainak kialakítását, a természeti- és magyar kulturális értékeink szeretetére, megóvására nevelést.
 • Gyermekinkkel rendszeresen járunk színházba, kiállításokra, Múzeumba, könyvtárba. Részt veszünk a város rendezvényein, és sokat kirándulunk.
 • Az óvodás évek zárásaként nagycsoportosaink Ovi-táborban vehetnek részt, ahol szebbnél-szebb természeti környezetben töltenek el két-három napot.

Küldetésnyilatkozat

Óvodánk, a Gyermeklánc Óvoda, minden gyermeket el- és befogad, akinek nevelését a helyi nevelési programja alapján vállalni tudja.

Óvodáinkban arra törekszünk, hogy:

 • a gyermekek minden pillatanban érezzék: minden értük van, róluk szól,
 • családias, támogató, elfogadó és biztonságos környezetben nevelődjenek,
 • mindennapi munkánkat és szolgáltatásainkat oly módon szervezzük és biztosítsuk, hogy gyermekeinknek örömet okozzunk, szüleiknek elégedettséget elnyerjük.

Fontos számunkra, hogy minden egyes gyermekhez közel kerülve, szakmai igényességgel segítsük/támogassuk fejlődését.
Munkánkban meghatározó a szakmai nyitottság, a folyamatos önképzés és megújulás. Törekszünk ezek megjelenítésére az egyéni munkában és a közösségben egyaránt.

A szülőknek partnerei vagyunk a gyermeknevelésben és ezt a kapcsolatot folyamatosan erősítjük.

Fontosnak tartjuk, hogy az igényes szakmai munka meglévő feltételeivel hatékonyan éljünk, és minden lehetőséget kihasználjunk ennek gazdagítására.

Mindezek garanciái:

    • a kultúrált magatartás,
    • a pozitív viszonyulás egymáshoz,
    • a humor, és az őszinteség, valamint
    • a jó munkahelyi légkör

Az óvoda vezetése és minden dolgozója arra törekszik, hogy a város ismert és elismert intézménye legyünk.

Jövőkép

Programunk és annak alapján végzett munkánk a garancia arra, hogy a tőlünk kikerülő gyermekek sikeresek.

Óvodai csoportjainkat hatékony és nyílt kommunikáció, egyöntetű munkavégzési stílus, bizalmon alapuló és egyenrangú kapcsolatok jellemzik.

Az egyéni és közös sikerekre büszke, az új kihívásokra nyitott a közösségünk.

5 év múlva óvodánk megújult külső-belső képe dinamikus fejlődést tükröz.

Partnerkapcsolatainkban a bizalom, a fogadókészség, a kölcsönösség és a tisztelet a domináns.

 

Navigáció

Tovább a Perczel utcai Óvoda oldalára...
Nullam ut neque neque

Hatcsoportos óvodánk a városközpontban, mégis a forgalmas utcáktól távol, zöld környezetben helyezkedik el. Nagy udvarában változatos játékeszközök állnak a gyermekek rendelkezésére. Új tornatermünkben tágas térben folyhatnak a testnevelés foglalkozások és egyéb, közös rendezvényeink.
Óvodánkban sok éves múltra tekint vissza az angol nyelvvel való ismerkedés.

Az óvoda címe: Perczel Mór u. 2.
Telefon: 74/512–251 óvodatitkár, ügyvitel
Tel./fax:  74/512-252 óvodavezető
74/316–233 –óvodapedagógusok és dajkák
E-mail: gyermeklanc.ovi@freemail.hu 

Tovább
Tovább a Kertvárosi Óvoda oldalára...
Sed aliquam mauris

Négy csoportban, családias környezetben fogadjuk  a gyermekeket. Sok éves hagyománya van a fejlesztőpedagógiának, a német nyelvvel való ismerkedésnek és a néphagyomány átörökítésének. A forgalomtól védett, fajátékokkal jól felszerelt óvodaudvar kitűnő lehetőséget nyújt a gyermekek mozgásigényének kielégítésére.
Az óvoda címe: Szent-Györgyi Albert utca 11.
Telefon: 74/312–168                                                 

E-mail:ovikertvaros@gmail.com

Tovább

Tovább a Szőlőhegyi Óvoda oldalára...
Aliquam aliquet sem

Ezt az óvodát azoknak ajánljuk, akik a csendes, jó levegőjű, családias környezetet kedvelik.
Egycsoportos óvoda, ahova különböző életkorú gyermekek járnak. A vegyes csoportban kiemelten fejleszthetők az olyan pozitív személyiségjegyek, mint a figyelmesség, türelem, empátia, tolerancia. Ebben az óvodában is német nyelvvel ismerkednek a gyermekek.

Az óvoda címe:
Szekszárd-Szőlőhegy, Óvoda u. 5.
Telefon: 74/314–307 

E-mail: szolohegyiovi@freemail.hu

Tovább